Zwroty i reklamacje

Strona główna / Zwroty i reklamacje

ZWROT/ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu odstąpienia od umowy ze Sprzedawcą należy przesłać zgłoszenie mailem na adres : j146eu@gmail.com lub pocztą na adres siedziby firmy.

Zgłoszenie powinno zawierać :

a. Imię i nazwisko / nazwę firmy, na którą był dokonany zakup

b. Adres podany przy złożeniu zamówienia, telefon oraz e-mail.

c. Numer zamówienia, listę zakupionych produktów oraz kwotę zakupu.

d. Nazwę banku i numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu pieniędzy.

e. Oświadczenie, że zwracany produkt jest kompletny i nie nosi śladów użytkowania.

2. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość może z niej odstąpić bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie do 14 dni od jej zawarcia. Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia zwrotu jeśli zamówiony produkt był personalizowany pod klienta.

3. Koszt przesyłki zwracanego produktu ponosi kupujący. Produkt powinien być zwrócony na adres siedziby Sprzedawcy.

REKLAMACJA

1. W celu zgłoszenia reklamacji należy przesłać zgłoszenie mailem na adres : j146eu@gmail.com lub pocztą na adres siedziby firmy. Zgłoszenie powinno zawierać :

a. Imię i nazwisko / nazwę firmy, na którą był dokonany zakup.

b. Adres podany przy złożeniu zamówienia, telefon oraz e-mail.

c. Numer zamówienia, listę zakupionych produktów oraz kwotę zakupu.

d. Nazwę banku i numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu pieniędzy.

e. Datę zakupu.

f. Nazwę zakupionego, zakupionych produktów

g. Kwotę zakupu.

h. Zgłoszenie reklamacji: opis i okoliczności powstania wad, uszkodzenia. Datę stwierdzenia wymienionych wad.

i. Jakie są roszczenia Kupującego wobec Sprzedawcy:

– wymiana towaru

– usunięcie wady, usterki

– odstąpienie od umowy, zwrot pieniędzy.

2. Koszt przesyłki zwracanego produktu ponosi kupujący. Produkt powinien być zwrócony na adres siedziby Sprzedawcy.

3. Reklamacja będzie rozpatrzone w terminie do 14 od otrzymania reklamowanego produktu i zgłoszenia reklamacji. odpowiedź będzie przesłana na podany przez kupującego adres e-mail.